Sukkerprosjekt

Maggie Gjedrem og David Kikwai studerer sukkerplantene til Hope

Sukkerprosjektet

 

 

Sukkerprosjektet ble startet etter en ide av Eva Grete Berghøiden fra Flekkefjord.

 

Målet med dette prosjektet er å tjene penger lokalt så de blir mer selvhjulpne og trenger mindre støtte fra Norge.

 

Hope har leigd 20 mål jord, og planta sukkerroer. Sukkeret bruker nesten to år på å bli fullvokst. Samtidig med sukkeret sås det bønner mellom sukkerfårene, som høstes tidlig før sukkeret overtar. Sukkeret kan høstes tre ganger før det må pløyes og sås på ny. Like ved Hope er det en ny stor fabrikk som produserer sukker av roene.

 

 

David Kikwai foran et lass med sukkerrør

Økonomien etter oppgjøret fra første avling har mer enn dekket alle utgiftene til nå inkludert jordleie til de to neste avlingene. Noe av dette overskuddet har blitt brukt på gutteinternatet. Prisene på sukker i området er fallende, så det er litt risiko rundt dette. Men de to neste avlingene vil mest sannsynlig øke overskuddet, da de er lite innsats som må til.