Fadderprogram

Fadderprogrammet

Fadderprogrammet ble startet for å gi hjelp til de fattigste familiene i området rundt Hope.

Mange familier har ikke råd til å sende barna på skolen, så da er dette programmet deres eneste mulighet til å få utdanning.

 

Det er utrolig viktig, uten utdannelse er fremtiden mørk for de fleste.

Ved å gi 200 kr hver måned kan DU bidra til at et barn i Kenya får skolegang, uniform, bøker og materiell, mat hver dag, og noen bor også på skolen.

 

Som fadder får du hver høst tilsendt ny informasjon fra Hope, og nytt bilde og oppdatering av ditt barn i Kenya. Nytt skoleår starter i begynnelsen av Januar på Hope, derfor prøver vi å få flest mulig nye faddere på høsten så alt er klart til skolestart.

 

Det er nå over 260 barn rundt Hope som får skolegangen sin sponset fra Norge. I tillegg blir flere lærere og en sykepleier sponset lønna si fra Norge. Vi retter en stor takk til alle som er med!